technisch- en ondersteunend personeel

BT&O is een technisch uitzendbureau dat kan terugvallen op de juiste ervaring in de branche, wij brengen vraag en aanbod samen op de arbeidsmarkt.

Wij beschikken onder andere over ervaren vaklieden op het gebied van schilderwerk, betonherstel, timmerwerk, houtherstel en/of glaszetten.

Al onze vaklieden zijn in het bezit van de benodigde papieren zoals VCA en beschikken over eigen materialen inclusief licht elektrisch gereedschap.


PRO Backoffice Services Wij werken met een erkend en betrouwbaar payrollbedrijf (Propayroll) wat u de zekerheid biedt dat alles correct en wettelijk verloopt.
Volgens de ABU-cao, uiteraard met de voorwaarden uit uw eigen CAO en mogelijk aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Via een G-Rekening voor afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies;
Met WKA-verklaring en NEN 4400-1-certificaat.